วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๖๑)

๒๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว
610221_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิดณวัดตาลเดี่ยว.mp3