วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
610218_01_ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องมีความศรัทธาและนึกถึงคุณ.mp3