วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
610203_01_ปกิณกะธรรมผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3