วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
610210_01_ปกิณกะธรรมผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ.mp3