วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-เทศน์ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
610211_02_เทศน์ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา.mp3