วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
610217_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3