วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๑)

๑๖ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ
610216_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ.mp3