วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
610211_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3