วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

 ๒๕ มิ.ย. ๖๖ -พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

SBUY6606_22_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว(เสียงธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๖)

 ๒๕ มิ.ย. ๖๖ - เทศน์เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว

SBUY6606_21_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.mp3

สนทนาทั่วไป(เสียงธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๖)

 ๒๕ มิ.ย. ๖๖ - สนทนาทั่วไป

SBUY6606_20_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B.mp3

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เทศน์เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม(เสียงธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๖)

 ๒๔ มิ.ย. ๖๖ - เทศน์เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม

SBUY6606_19_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.mp3

อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน(เสียงธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๖)

 ๒๔ มิ.ย. ๖๖ - อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน

SBUY6606_18_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑๘ มิ.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

SBUY6606_16_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก(เสียงธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๖)

๑๘ มิ.ย. ๖๖ - ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก

SBUY6606_15_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81.mp3

ทุกคนอยู่ภายใต้กฎของกรรม(เสียงธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๖)

๑๘ มิ.ย. ๖๖ - ทุกคนอยู่ภายใต้กฎของกรรม

SBUY6606_14_%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.mp3

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เทศน์การขาดอธิษฐานจะมองเห็นความจริงได้ยาก(เสียงธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๖)

๑๗ มิ.ย. ๖๖ - เทศน์การขาดอธิษฐานจะมองเห็นความจริงได้ยาก

SBUY6606_13_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81.mp3

สนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ(เสียงธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๖)

๑๗ มิ.ย. ๖๖ - สนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ

SBUY6606_12_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พรพระวันหล่อพระ (เสียงธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๑ มิ.ย. ๖๖ -  พรพระวันหล่อพระ

SBUY6606_10_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.mp3

สนทนาวันหล่อพระ (เสียงธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๑ มิ.ย. ๖๖ -  สนทนาวันหล่อพระ

SBUY6606_09_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.mp3

สนทนาเรื่องบารมี ๑๐ (เสียงธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๖)

๑๑ มิ.ย. ๖๖ -  สนทนาเรื่องบารมี ๑๐

SBUY6606_08_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%91%E0%B9%90.mp3วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เทศน์อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐ (เสียงธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๖)

๑๐ มิ.ย. ๖๖ -  เทศน์อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐

SBUY6606_07_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%91%E0%B9%90.mp3

สนทนาเรื่องร่างกาย (เสียงธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๖)

๑๐ มิ.ย. ๖๖ -  สนทนาเรื่องร่างกาย

SBUY6606_06_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2.mp3

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓ มิ.ย. ๖๖ - พระเมตตาพร

SBUY6606_04_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3

เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๖)

๓ มิ.ย. ๖๖ เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา

SBUY6606_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2.mp3

สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๖)

๓ มิ.ย. ๖๖ - สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้

SBUY6606_02_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89.mp3