วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ฝึกจิตไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๖ มิ.ย. ๖๖ - ฝึกจิตไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

570510_08_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9BCH.mp3