วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒๕ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590925_08_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590925_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3

การชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานการชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน
590925_06_กรรมฐานการชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน.mp3

การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
590925_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์.mp3

มรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์
590925_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์.mp3

การปฏิบัติต้องมีการทบทวน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีการทบทวน
590925_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีการทบทวน.mp3

การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ(เทศน์ ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-เทศน์การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ
590925_02_เทศน์การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590925_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

อุปสรรคในการเข้าถึงความดี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเข้าถึงความดี
590924_06_ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเข้าถึงความดี.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590924_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ
590924_04_กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา
590924_03_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3

ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา(เทศน์ ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา
590924_02_เทศน์ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590924_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

๑๘ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590918_06_พระเมตตาพร.mp3

การเสียสละและละ(กรรมฐาน ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานการเสียสละและละ
590918_05_กรรมฐานการเสียสละและละ.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
590918_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590918_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ(เทศน์ ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-เทศน์จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ
590918_02_เทศน์จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590918_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้
590917_07_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๑๗ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590917_06_พระเมตตาพร.mp3

มโนมยิทธิ(ต่อ)(กรรมฐาน ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานมโนมยิทธิ(ต่อ)
590917_05_กรรมฐานมโนมยิทธิ(ต่อ).mp3

กำลังใจในการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละความชั่ว
590917_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละความชั่ว.mp3

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ(เทศน์ ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-เทศน์อิมาหังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปะริจัชชามิ
590917_02_เทศน์อิมาหังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปะริจัชชามิ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590917_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑๑ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590911_06_พระเมตตาพร.mp3

มโนมยิทธิ(กรรมฐาน ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานมโนมยิทธิ
590911_05_กรรมฐานมโนมยิทธิ.mp3

กำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา
590911_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา.mp3

อายตนะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอายตนะ
590911_03_ปกิณกะธรรมอายตนะ.mp3

การมีร่างกายมีแต่ทุกข์(เทศน์ ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-เทศน์การมีร่างกายมีแต่ทุกข์
590911_02_เทศน์การมีร่างกายมีแต่ทุกข์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590911_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

ความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา
590910_05_ปกิณกะธรรมความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา.mp3

รักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานรักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
590910_04_กรรมฐานรักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

พุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
590910_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ.mp3

ผู้รักษาศีลย่อมมีความสุขมีโภคทรัพย์มีพระนิพพานเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-เทศน์ผู้รักษาศีลย่อมมีความสุขมีโภคทรัพย์มีพระนิพพานเป็นที่ไป
590910_02_เทศน์ผู้รักษาศีลย่อมมีความสุขมีโภคทรัพย์มีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590910_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3