วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

การใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๕๙)

๑๖ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว
590916_01_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว.mp3