วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๑๗ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590917_06_พระเมตตาพร.mp3