วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

มโนมยิทธิ(ต่อ)(กรรมฐาน ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานมโนมยิทธิ(ต่อ)
590917_05_กรรมฐานมโนมยิทธิ(ต่อ).mp3