วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

กำลังใจในการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละความชั่ว
590917_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละความชั่ว.mp3