วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

มโนมยิทธิ(กรรมฐาน ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานมโนมยิทธิ
590911_05_กรรมฐานมโนมยิทธิ.mp3