วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590925_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3