วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

กำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา
590911_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา.mp3