วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
590918_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3