วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้
590917_07_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้.mp3