วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติพึงสำรวมกายวาจาใจ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๕๙)

๓๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงสำรวมกายวาจาใจ
590930_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงสำรวมกายวาจาใจ.mp3