วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานการชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน
590925_06_กรรมฐานการชำระจิตด้วยพระกรรมฐาน.mp3