วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

๑๘ ก.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
590918_06_พระเมตตาพร.mp3