วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

การเสียสละและละ(กรรมฐาน ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานการเสียสละและละ
590918_05_กรรมฐานการเสียสละและละ.mp3