วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

มรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์
590925_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลยังไม่ปรากฏต้องทบทวนตามครูบาอาจารย์.mp3