วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590925_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3