วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๗ ส.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600827_06_พระเมตตาพร.mp3

การเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต(กรรมฐาน ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานการเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต
600827_05_กรรมฐานการเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600827_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย
600827_03_เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย.mp3

เสบียงบุญสู่พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเสบียงบุญสู่พระนิพพาน
600827_01_ปกิณกะธรรมเสบียงบุญสู่พระนิพพาน.mp3

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
600826_08_ปกิณกะธรรมรักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ(กรรมฐาน ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
600826_07_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ.mp3

ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
600826_06_ปกิณกะธรรมปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง.mp3

การรักษายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษายันต์เกราะเพชร
600826_05_ปกิณกะธรรมการรักษายันต์เกราะเพชร.mp3

ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600826_04_กรรมฐานข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

ไหว้ครูพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไหว้ครูพระกรรมฐาน
600826_03_ปกิณกะธรรมไหว้ครูพระกรรมฐาน.mp3

ยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ
600826_02_ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ.mp3

บูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
600826_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐ ส.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600820_08_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ
600820_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
600820_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ.mp3

แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา(กรรมฐาน ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานแยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
600820_05_กรรมฐานแยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา.mp3

การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-600820_01_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
600820_01_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ของพระภิกษุและฆราวาส.mp3

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้
600819_09_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้.mp3

เจริญพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติ
600819_07_กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติ.mp3

แยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ
600819_06_ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
600819_04_กรรมฐานละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง(เทศน์ ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-เทศน์เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง
600819_03_เทศน์เพียรละกิเลสเห็นอริยสัจและทำพระนิพพานให้แจ้ง.mp3

การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
600819_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว.mp3

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๐)

๑๘ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600818_02_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๐)

๑๘ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
600818_01_ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ทั้ง๕ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓ ส.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600813_05_พระเมตตาพร.mp3

การสอนจิตในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานการสอนจิตในห้องพุทธคุณ
600813_04_กรรมฐานการสอนจิตในห้องพุทธคุณ.mp3

อานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ
600813_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ.mp3

สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด(เทศน์ ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-เทศน์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
600813_02_เทศน์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด.mp3

ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
600813_01_ปกิณกะธรรมทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย
600812_10_ปกิณกะธรรมพึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

ทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔
600812_09_กรรมฐานทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร๔.mp3

ฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่
600812_08_ปกิณกะธรรมฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่.mp3

วางกำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการถวายทาน
600812_07_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการถวายทาน.mp3

ใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ
600812_06_กรรมฐานใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ.mp3

กำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600812_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในทานศีลภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ
600812_04_ปกิณกะธรรมความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ.mp3

จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-เทศน์จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
600812_03_เทศน์จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
600812_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา.mp3

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี
600811_04_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี.mp3

การใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
600811_02_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์.mp3

เพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย
600811_01_ปกิณกะธรรมเพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๖ ส.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600806_07_พระเมตตาพร.mp3

การชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์
600806_06_ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์.mp3

ผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก(กรรมฐาน ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก
600806_05_กรรมฐานผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก.mp3

ความเมตตาของพระราชินี(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระราชินี
600806_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระราชินี.mp3

ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน(เทศน์ ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
600806_03_เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน.mp3

ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
600806_01_ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว.mp3

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน
600805_09_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน.mp3

ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า
600805_08_กรรมฐานไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า.mp3

คำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600805_07_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3

หลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ(กรรมฐาน ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานหลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ
600805_04_กรรมฐานหลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ.mp3

คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล(เทศน์ ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
600805_03_เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600805_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

บูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี
600805_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี.mp3