วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วางกำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการถวายทาน
600812_07_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการถวายทาน.mp3