วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย
600827_03_เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยคุณพระรัตนตรัย.mp3