วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์
600806_06_ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์.mp3