วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การวัดความดีที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๐)

๔ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวัดความดีที่กำลังใจ
600804_01_ปกิณกะธรรมการวัดความดีที่กำลังใจ.mp3