วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เสบียงบุญสู่พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเสบียงบุญสู่พระนิพพาน
600827_01_ปกิณกะธรรมเสบียงบุญสู่พระนิพพาน.mp3