วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การปรารถนาที่จะไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๐)

๔ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปรารถนาที่จะไม่เกิด
600804_03_ปกิณกะธรรมการปรารถนาที่จะไม่เกิด.mp3