วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600826_04_กรรมฐานข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3