วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรักษายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษายันต์เกราะเพชร
600826_05_ปกิณกะธรรมการรักษายันต์เกราะเพชร.mp3