วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา(กรรมฐาน ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานแยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
600820_05_กรรมฐานแยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา.mp3