วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย
600811_01_ปกิณกะธรรมเพียรฝึกจิตให้พร้อมรับความทุกขเวทนาจากร่างกาย.mp3