วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การสอนจิตในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานการสอนจิตในห้องพุทธคุณ
600813_04_กรรมฐานการสอนจิตในห้องพุทธคุณ.mp3