วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล(เทศน์ ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
600805_03_เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล.mp3