วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ
600813_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การขวนขวายให้คนได้บวชพระ.mp3