วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ(กรรมฐาน ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
600826_07_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ.mp3