วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน
600805_09_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วจากความพอใจในการทำความดีของตน.mp3