วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพระราชินี(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระราชินี
600806_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระราชินี.mp3