วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ
600812_04_ปกิณกะธรรมความสุขอันละเอียดจากการเป็นเจ้าภาพบวชพระ.mp3