วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
600813_01_ปกิณกะธรรมทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม.mp3