วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
600819_04_กรรมฐานละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ.mp3