วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
600812_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา.mp3