วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า
600805_08_กรรมฐานไม่ลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้า.mp3