วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง(เทศน์ ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-เทศน์เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง
600819_03_เทศน์เพียรละกิเลสเห็นอริยสัจและทำพระนิพพานให้แจ้ง.mp3