วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-เทศน์จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
600812_03_เทศน์จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3